رژیم تثبیت وزن

چگونه وزن ایده آل را نگه داریم ؟ رژیم تثبیت نوعی از رژیم های غذایی است که در آن میزان مورد نیاز بدن برای دریافت کالری ها مشخص میشود و وزن فرد در همان مقدار مورد نیاز باقی میماند .متخصص تغذیه با بررسی میزان سوخت و ساز بدن و نیز اندازه گیری های دقیق در رابطه اطلاعت بیشتر دربارهرژیم تثبیت وزن[…]