روان درمانی

روان درمانی بسیاری از افراد نسبت به روان درمانی توسط متخصص اعصاب و روان واهمه دارند. این افراد گمان می کنند افرادی که به روانپزشک مراجعه می کنند روانی هستند!!! آیا شما هم اینگونه فکر می کنید؟؟ به نظر شما هم اشخاصی که برای مشورت یا درمان به نزد روانپزشک می روند، بیمار روانی هستند؟؟ اکثر افراد در طول اطلاعت بیشتر دربارهروان درمانی[…]

خطرات احتمالی در پروتز سینه

خطرات احتمالی در پروتز سینه به دلیل حساس بودن جراحی زیبایی سینه، نگرانی های بسیاری در این زمینه وجود دارد . اما آیا امکان وجود خطرات احتمالی در پروتز سینه ممکن است ؟ چه عوارضی بعد از پروتز سینه ممکن است ایجاد شود ؟ خطرات احتمالی در پروتز سینه پروتز سینه یکی از جراحی های زیبایی به اطلاعت بیشتر دربارهخطرات احتمالی در پروتز سینه[…]